Serveis a la carta

Innovació  Docent

Disseny de solucions de suport a la creació de continguts docents.

Suport TIC a la innovació docent.

Estudi, anàlisi i disseny d'eines específiques per a la docència.

Suport específic a la Recerca

Disseny i desenvolupament de solucions tecnològiques.

Assessorament TIC a projectes de recerca.

Oferiment d'instal·lacions, equipament i serveis als grups de recerca.

Col·laboradors

Grups de recerca.

Institucions publiques i privades.

Empreses de diversos sectors.

   Per a acords, convenis, serveis i projectes personalitzats contacta amb nosaltres.