Emmagatzemament d'arxius al núvol del Campus de Terrassa

Aquest servei s'adreça a PDI/PAS i vinculats de les Unitats Bàsiques i Funcionals del Campus de Terrassa en les modalitats d´emmagatzemament de documents a nivell personal i/o dels equips de treball (https://nuvol.terrassa.upc.edu).

Característiques del servei:

 • S´ofereix per defecte un espai de disc de 2 Gb per usuari (ampliable a 10 Gb sota petició) a repartir entre l´espai personal i el de grup en funció de les necessitats de l'usuari i/o del grup.
 • Sota demanda es pot crear repositoris per activitats.  Aquests repositoris tenen la possibilitat de gestionar per separat l´accés per lectura i per escriptura/eliminació d´arxius.  Així, es poden crear subgrups d´accés amb permís només de lectura o de lectura/escriptura.
 • Si el grup necessita més espai, es pot acordar l´ampliació de la quota assignada.
 • El servei permet accés als arxius de l´usuari o del grup i s'accedeix mitjançant l'username i password de les intranets de la UPC.
 • Es pot accedir via web ( https://nuvol.terrassa.upc.edu ) i també instal·lant un programari que mostra l'espai al núvol com una carpeta de windows de nom OwnCloud.

'

 • S'hi pot accedir també des de qualsevol dispositiu mòbil amb Android o iOS (vídeo configuració client Android)
 • Diàriament es fa una còpia de seguretat de tots els fitxers (a la nit) i es guarden, aproximadament, els 30 darrers dies.
 • A diferència del servei d'emmagatzemament tradicional ( https://radi.upc.es ), en aquest sistema, el propietari de l'arxiu decideix amb qui vol compartir-lo.  Ho pot fer amb qualsevol usuari del Campus, amb una llista d'usuaris o amb un grup predefinit prèviament demanat als Serveis Informàtics.
 • També permet la compartició d'arxius i carpetes amb usuaris externs.

 • Entre d'altres funcionalitats, disposa d'un sistema senzill d'edició compartida, simultània o no, per diferents usuaris.
 • No és necessari donar-se d'alta en el servei.  Només cal introduïr el vostre nom d'usuari i contrassenya de la intranet de la UPC.

Suport:
Peticions, incidències i consultes: https://esict.upc.edu
Email: sict.serveis@upc.edu
Per obtenir més informació contacta amb els Serveis Informàtics del Campus de Terrassa.

Col·lectiu: 
PAS
PDI