Serveis Informàtics del Campus de Terrassa

Solucions innovadores i específiques


Serveis propers i a mida

Els Serveis Informàtics disposen d'un ampli catàleg de serveis que dona suport a la direcció, gestió, Els Els Serveis Informàtics del Campus Terrassa (SICT) són els responsables de planificar, desenvolupar, produir i mantenir els serveis TIC per tal de donar suport a la direcció, gestió, docència i recerca de les Unitats i usuaris del Campus Terrassa amb criteris d’eficiència i qualitat. Els SICT també ofereixen la possibilitat d'establir convenis, acords, serveis i projectes personalitzats, fets a mida.