Comunicació i Mobilitat Internacional (OIRI)

Informació, Comunicació i Mobilitat Internacional

L'Oficina d'Informació, Comunicació i Mobilitat Internacional (OIRI) és un servei que treballa per cercar i difondre a la societat i dins de la mateixa universitat notícies d'activitats, recerques i novetats sorgides de les unitats i persones per a la comunitat universitària del Campus de la UPC Terrassa.

L'OIRI participa també en l'elaboració i execució del Pla de Comunicació de la Recerca del campus de Terrassa i del Pla de Comunicació Interna. A més, l'OIRI dona suport als estudiants de les Escoles del Campus amb activitat de mobilitat internacional com a finestreta única d'acreditació i als estudiants, investigadors i professors estrangers que arriben al Campus, als quals els facilita l'acollida, l'allotjament, la  integració i l'accés a tots els serveis.

L'OIRI col·labora amb les escoles del campus per organitzar activitats conjuntes de promoció dels estudis.

Ens podeu trobar a l’Edifici Campus c/Colom 2. (TR-10) i allà on hi hagi una notícia al Campus.

 • Més de 500 impactes anuals en mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals 
 • 350 estudiants i investigadors internacionals acollits i atesos
 • 300 estudiants internacionals UPC atesos
 • 600 estudiants de secundària informats
 • 160 notícies internes difoses
 • 110 notícies elaborades i difoses als mitjans de comunicació
 • Una mitjana de 2 presències setmanals al web de la UPC
 • Edició mensual del ‘UPC Terrassa eNews’
 • Elaboració i execució de les activitats del pla de Comunicació de la Recerca del Campus de Terrassa
 • Més de 1000 assistents a les activitats del Pla de Comunicació de la Recerca
 • Difusió d'activitats i notícies a tot el Campus de Terrassa

 

Pla de Comunicació de la Recerca 5 anys d'actuacions (2007-2012)