Unitat de Gestió dels Serveis Comuns de Campus

Formen part de la Unitat de Gestió i dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa (UGSCCT) les unitats que tot seguit es relacionen, i que tenen com a missió principal la de donar suport a la gestió de les unitats acadèmiques amb seu al Campus de Terrassa.

En aquest portal podreu trobar informació dels diferents serveis oferts per la UGSCCT i de la gent que que la formem.

Sigueu benvinguts i benvingudes!

Joan Carles Burón

Adjunt a Gerència. Responsable de la Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrasa.