Òrgans de govern del Campus de la UPC a Terrassa

La Comissió de Campus és l’òrgan de representació de tots els col·lectius,  unitats i escoles que formen el Campus de la UPC a Terrassa. És el fòrum on s’estableixen les línies mestres de projectes d’abast comú de Campus que ens afecten a tots, Escoles, Departaments, grups de recerca, PDI, PAS i estudiants. [veure les actes]

El Consell de Campus prepara i es responsabilitza de la canalització adequada dels treballs i les propostes de la Comissió de Campus; tant des de la Comissió a les unitats estructurals del campus i als òrgans de govern de la UPC, com recíprocament. Coordina les decisions en l'àmbit dels temes estructurals i de funcionament de Campus,  en el marc de les competències que pugui delegar el rector i/o els òrgans de govern de la UPC. Marca les pautes de direcció funcional de la Unitat de Gestió de Campus. [veure les actes]
 
AdjuntMida
composició consell campus novembre 2014.pdf80.15 KB
composició comissió campus 2014 NOVEMBRE.pdf19.71 KB