Administració, Economia i Gestió

Facilitant l'activitat universitària

 


Gestió àgil dels serveis

Administració, Economia i Gestió dels Serveis Externs (EASE) treballa per garantir uns serveis comuns de qualitat al millor preu, per a la comunitat universitària del Campus de la UPC a Terrassa, necessaris per fer possibles les activitats de docència i recerca.