Serveis del Campus de la UPC a Terrassa

Els estudiants, el PDI i el PAS que estudia i treballa al Campus de Terrassa disposa dels següents serveis: Servei de Biblioteques, Servei d'Esports, Servei d'Obres i Manteniment, Serveis Informàtics, Servei de Mobilitat Internacional i Comunicació, Servei d'Administració, Economia i Gestió dels Serveis Externs i Concessions, Centre de Transferència de Tecnologia (CTT). Tots aquests serveis formen part de la Unitat de Gestió de Serveis Comuns del campus de la UPC a Terrassa, excepte el CTT i el Servei d'Esports, que tot i que depenen de les seves respectives matrius, estan presents al campus de Terrassa i col·laboren estretament amb la Unitat de Gestió.