Administració, Economia i Gestió

Facilitant l'activitat universitària

Gestió àgil dels serveis

Els Serveis Informàtics disposen d'un ampli catàleg de serveis que dona suport a la direcció, gestió, Els Administració, Economia i Gestió dels Serveis Externs treballa per garantir uns serveis comuns de qualitat al millor preu, per a la comunitat universitària del Campus de la UPC a Terrassa, necessaris per fer possibles les activitats de docència i recerca.